Baza ośrodka została zmodernizowana w ramach projektu „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Zielona Góra i Cottbus” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

Przeprowadzono następujące inwestycje:

  • Przebudowa i rozbudowa części parteru budynku usługowego
  • Budowa zespołu pomieszczeń stanowiących zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie do podgrzewania posiłków i zmywania naczyń karawaningu
  • Wymiana podłoża jeździeckiego na otwartym oraz zadaszonym placu, służącym do hipoterapii, jazdy terapeutycznej i jazdy konnej uczestników spotkań polsko-niemieckich
  • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
  • Adaptacja części niewykorzystanego poddasza użytkowego na pomieszczenia biurowe
  • Wymiana wyposażenia budynku obozowego

W ramach projektu „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Zielona Góra i Cottbus” zorganizowano w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 sierpnia 2020 ponad 200 spotkań polsko-niemieckich w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, w Zielonej Górze oraz Cottbus. Wzięło w nich udział ponad 7000 uczestników z Zielonej Góry i Cottbus. Odbyły się również trzy polsko-niemieckie konferencje w CSPN i w Cottbus.