Na terenie CSPN działa restauracja zapewniająca uczestnikom spotkań całodzienne wyżywienie z możliwością organizowania posiłków na świeżym powietrzu. Restauracja dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyposażona jest w sprzęt audiowizualny i może być wykorzystana jako sala konferencyjna na potrzeby CSPN.