Warsztaty dla osób niepełnosprawnych

W polsko-niemieckich spotkaniach w Centrum mogą brać udział osoby w każdym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną oraz sprzężoną. W czasie warsztatów, każdego dnia prowadzone są zajęcia hipoterapii, kinezyterapii, muzykoterapii, warsztaty manualne itp.

Oprócz terapii w czasie warsztatów, prowadzone są również zajęcia tematyczne o charakterze edukacyjnym, np.: ekologia, fotografia, plastyka, sport, teatr, rękodzieło.


Obozy edukacyjne i jeździeckie dla młodzieży i dzieci w wieku szkolnym

W trakcie trwania polsko-niemieckich obozów jeździeckich uczestnicy mogą skorzystać równocześnie z nauki języka polskiego oraz niemieckiego.


Uczestnicy realizowanych projektów w Centrum, to między innymi:

  • 1dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
  • dzieci i młodzież uczęszczające do szkół specjalnych
  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej
  • chorzy na nowotwory i stwardnienie rozsiane
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • seniorzy